ગુજરાતી ઉંધીયું

ગુજરાતી ઉંધીયું બનાવવાની રેસીપી

ગુજરાતી ઉંધીયું બનાવવાની રેસીપી ઉંધીયું બનાવતા માટેની સામગ્રી  ½કપ વટાણા ½કપ લીલાં ચણા ½કપ તુવેરના દાણા ગરમ પાણી જરૂર મુજબ 1ચમચી ખાંડ 1 1ચમચી લીંબુ ...

Page 1 of 49 1 2 49